Privacybeleid

Instemming met dit privacybeleid

Lees ons privacybeleid zorgvuldig door. Met "wij" en "ons" wordt in deze tekst bedoeld, BVBA RestoatHome, haar werknemers, aangestelden, bestuurders, en agenten. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en we gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen als u deze website bezoekt. Wij hanteren algemeen aanvaarde standaarden op het gebied van technologie en operationele veiligheid om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging te beschermen. Op deze website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via elektronische formulieren. Door gebruik te maken van deze website en uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan ons verklaart u zich akkoord met de verzameling, het gebruik en de opslag van uw gegevens door ons op de wijze zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u niet met de voorwaarden uit dit privacybeleid akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens op deze website te verstrekken. Dit kan betekenen dat u geen gebruik kunt maken van de diensten van RestoatHome die worden aangeboden via deze website.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Bij een bezoek aan onze website kunt u persoonlijke gegevens verstrekken. Hierbij kunt u gegevens verstrekken die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren en die de uitvoering van diensten mogelijk moeten maken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, etc.

Cookies

Deze website kan gebruik maken van cookies om u en uw behoeften te herkennen en het gebruik van de website bij te houden. Een cookie is een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee kan worden achterhaald welke browser u gebruikt, welke gedeelten van de website u heeft bezocht en naar welke websites u een koppeling maakt om bepaalde features van ons te gebruiken. Zo worden ondermeer gegevens in verband met uw interactie met onze sites, diensten, inhoud en advertenties, alsook computer- en connectie-informatie, statistieken over paginabezoeken, verkeer van en naar de sites, advertentiegegevens, IP-adres, etc. verzameld. Met deze gegevens kunnen wij ten behoeve van onze klanten onze website aanpassen en verbeteren. Bovendien weten wij dankzij cookies of u zich bij ons heeft aangemeld en kunnen wij uw huidige gebruik van de website relateren aan eerder gebruik van deze of hieraan gelieerde websites. Door onze cookies te accepteren, heeft u toegang tot bepaalde pagina’s van de website zonder dat u elke keer in moet loggen. Bepaalde diensten kunnen bij het blokkeren van cookies mogelijks niet of niet performant worden uitgevoerd. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browserinstellingen desgevallend weigeren. Meer uitleg is te vinden in ons cookiebeleid: klik hier.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Indien u persoonlijke gegevens overmaakt via onze website geeft u toestemming om deze gegevens op te nemen in een beveiligd geautomatiseerd gegevensbestand. Paul Slootmans, is de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van dit geautomatiseerd gegevensbestand. in elk geval van de werking van onze dienst kunnen worden uitgesloten.

Bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens via onze website verzoeken wij u geen gevoelige informatie te willen overmaken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekend maken, verkopen, verhuren en uitlenen aan of op een andere wijze uitwisselen met andere personen, organisaties of ondernemingen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is om de door u gewenste informatie te verschaffen of diensten of producten te leveren. Uw persoonsgegevens kunnen op elk ogenblik worden gebruikt in verband met gerechtelijke procedures, onderzoek naar misdaden of andere overtredingen.

Uitwisseling en beheer van informatie

Als u van onze website gebruik maakt, kunt u e-mails of andere digitale berichten met ons uitwisselen. Wij verzamelen persoonsgegevens die bezoekers uit eigen vrije wil aan ons hebben verstrekt. Wij kunnen de persoonsgegevens gebruiken voor het beheer en het gebruik van onze diensten (bv. e-shop, deelname aan wedstrijden, etc.) en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van RestoatHome, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft toegestemd. Deze activiteiten kunnen door RestoatHome zelf worden uitgevoerd of door derden die met dit doel door RestoatHome zijn aangesteld.

Wijziging van persoonlijke gegevens

U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting of verwijdering ervan vragen door een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan RestoatHome BVBA, Lozenberg 11 1932 Zaventem België of via support@restoathome.be. U heeft tevens steeds het recht om op dezelfde wijze verzet uit te oefenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Beheer accounts

Als u bij accounts de controle over uw wachtwoord verliest, verliest u mogelijk ook de controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u gebonden zijn door en verantwoordelijk voor handelingen die in uw naam werden ondernomen. Het is daarom van belang dat u, indien uw wachtwoord op de één of andere manier in verkeerde handen is gevallen, onmiddellijk contact opneemt met RestoatHome en uw wachtwoord wijzigt.

Informatie van de website

De gebruikers van de website van RestoatHome verbinden er zich toe om de privacy van andere gebruikers te respecteren en desgevallend hun privacybeleid te respecteren. U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de gegevens (van derden) die u desgevallend via onze website publiceert (bv. indien informatie zou worden geüploaded). Wij garanderen de privacy van dergelijke gepubliceerde gegevens niet. U bent in dat geval zelf verantwoordelijk en aansprakelijk om de wetgeving inzake privacy na te leven.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen hier bijgewerkt worden. Wij adviseren u derhalve ons privacybeleid regelmatig door te lezen. Het Belgisch recht is van toepassing op dit privacy beleid.

Onjuist e-mailadres
Vul uw wachtwoord in Toon

Ben je je wachtwoord vergeten?

Vul uw voornaam in
Vul uw achternaam in
Vul uw e-mailadres in
Vul uw wachtwoord in Toon
Vul uw telefoonnummer in

We gebruiken dit nummer enkel om u op te bellen indien er iets mis is met uw bestelling

Vul uw adres in Dit is niet nauwkeurig genoeg. Bent u misschien het straatnummer vergeten?

We gebruiken dit adres voor de levering, maar u kan het later gemakkelijk aanpassen

We gebruiken deze taal om te weten in welke taal we u moeten contacteren

Bijna klaar!
Nog enkel deze velden invullen en dan kan je bestellen!
Vul uw e-mailadres in
Vul uw telefoonnummer in

We gebruiken dit nummer enkel om u op te bellen indien er iets mis is met uw bestelling

Vul uw adres in Dit is niet nauwkeurig genoeg. Bent u misschien het straatnummer vergeten?

We gebruiken dit adres voor de levering, maar u kan het later gemakkelijk aanpassen

We zullen een e-mail versturen naar dit e-mailadres indien het gekend is in ons systeem

Gelieve uw e-mailadres in te vullen. We zullen hier een e-mail naar sturen om het wachtwoord te herstellen.

Vul uw e-mailadres in

Terug naar aanmeldscherm

Sluiten